De loting voor de eerste speeldag is gekend en staat online. (klik hier)
Er zijn dit jaar twee belangrijke wijzigingen: 
  1. Nieuwe leden kunnen onder bepaalde voorwaarden in een hogere reeks starten. Dit is het geval voor Marc en Jelle. De details daaromtrent zullen duidelijk gemaakt worden in het clubblad.

  2. De laagste reeks wordt nu over een periode van 12 maanden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Dit houdt in dat er na elke speelronde een nieuwe loting plaatsvindt met als voordeel dat:
  • alle spelers in vierde afdeling 13-14 partijen kunnen spelen.
  • er gedurende heel het jaar nieuwe leden kunnen instromen.
  • leden die stoppen gedurende het jaar niet de hele reeks verstoren.
Er is wel een nadeel aan het systeem, namelijk dat iedereen zijn partij moet gespeeld hebben tegen de volgende speeldag. Partijen die niet gespeeld zijn zullen als 0-0 ingegeven worden! Om hierop in te spelen werd de kalender aangepast om steeds minstens 3 weken tussen de speeldagen te laten. Als je op voorhand weet dat je gedurende langere tijd niet kan spelen, kan je dit best doorgeven zodat je voor deze speeldagen niet geloot wordt tegen een andere speler.

Verwittig steeds je tegenstander indien je belet bent !!!