De installatie van een kiesbureel in de abdij van Echternach bleek - gelukkig - een overbodige maatregel te zijn ! De verkiezingen vinden één weekje vroeger plaats dan het toernooi in Echternach op 13 en 14 juni ! Onze 9-de deelname komt dus helemaal niet in gevaar.