Kleine rechtzetting : de geplande speeldag voor de tweede ronde is 26 oktober en niet 12 oktober zoals eerder gemeld ! Mijn excuses.