Informatie

Elke dinsdag-avond komt de club samen vanaf 20u bij:

Tennisclub Ter Heyde
Lichtaartseweg 216
2200 Herentals

Thuispartijen voor Nationale Interclub en Zilveren Toren spelen wij bij:

Sportlokaal (café) Druyts
Grote Markt 30
2200 Herentals

Officiële gegevens:

SC Noorderwijk VZW
Servaas Daemsstraat 21
2200 Noorderwijk
GSM: 0475 82 81 17 (Loran)

Ondernemingsnummer BE 0668.743.140
Rekeningnummer: 
BE77 7333 3122 7142

Klik hier om onze statuten te downloaden

Lidgeld

Iedereen kan lid worden bij ons. Het lidgeld bedraagt 50 € per jaar (van oktober tot september), via de club word je aangesloten bij de Vlaamse Schaakfederatie (Liga Antwerpen). De VSF verleent je je ELO-rating. Indien je reeds een aansluiting hebt via een andere club bedraagt het lidgeld slechts 15 €. Kom eens langs om te kijken hoe het er bij ons aan toe gaat. Je hoeft absoluut nog geen kennis te hebben van het schaakspel.

Via UitPAS kan je punten sparen met je lidmaatschap en heb je ook recht op het kansentarief. Vergeet je UitPAS nummer dus zeker niet te vermelden bij je inschrijving!


Geschiedenis

1. Het ontstaan (1969 - 1972) : De Noorderwijkse huisschakers

November 1969. Laurent Drijbooms leert tijdens de middagpauze op zijn werk (tabaksfabriek "Loots") schaken van Staf Proost, een accijnsbeambte. De microbe wordt thuis doorgegeven aan vier Noorderwijkenaars die regelmatig bij Laurent over de vloer komen : Denis Wuyts, Stef Engels, Tom De Ceulaer en Jacques Helsen. Deze vijf organiseren onder elkaar een eerste toernooi. Schaakclub Noorderwijk is geboren. De partijen worden bij de spelers thuis gespeeld. Zonder schaakklok, en zonder noteren, zoals het echte huisschakers betaamt.

De volgende jaren groeit het groepje Noorderwijkse huisschakers nog gestadig aan met Fernand Heymans, Herman Melis, Frans Peeters, Willy Peeters, Jos Vervoort, Nand Peeters, Herman Peeters, Frans Melis, Bob Swijzen, Theo Briers, ... De club wordt stilaan rijp voor de volgende stap ...

2. De stap van huisschakers naar clubschakers (1972 - 1973)

December 1971. Schaakclub Noorderwijk organiseert het eerste Boekenbeurstoernooi, in de oude parochiezaal van Noorderwijk. Het betreft een weekeinde-toernooi met direkte uitschakeling, dat tegelijkertijd met de jaarlijkse boekenbeurs, georganiseerd door het Davidsfonds, verloopt. Dat eerste toernooi is nog een strikt Noorderwijks gebeuren, er zijn nog geen deelnemers van buiten de club.

In die periode houdt wijlen Nest Peeters (Bemmekens), vader van kleiduifschieter Frans Peeters (bronzen medaille Olympische Spelen Seoel), met zijn pistoolschuttersclub in de keldergangen van brouwerij St.-Bavo een oefenschietstand open, met bijbehorende kantien, aan de kant van "'t Blekske" (onder het vroegere café "De Pijp"). Nest, die zelf de schietstand huurt van brouwer Aloïs, stelt voor de schietstand-kantien één dag in de week door te verhuren aan de schaakclub.

Op woensdag 2 februari 1972 wordt de eerste clubavond gehouden in de schietstand-kantien. De huisschakers worden zo clubschakers.

In mei 1972 trekken Laurent Drijbooms en Denis Wuyts naar Tessenderlo, waar ze bij de gebroeders-opticiens Jef en Jul Claes de eerste schaakklokken voor Schaakclub Noorderwijk aankopen.

In november 1972, treden de Noorderwijkse schakers voor het eerst in de arena tegen niet-Noorderwijkenaars, tijdens het tweede Boekenbeurstoernooi. Dat tweede toernooi gaat door in de parochiezaal van Morkhoven en wordt gewonnen door Gaston Verheyen van Herenthout.

In februari 1973 wordt voor het eerst een bestuur verkozen. De volgende schakers worden verkozen : Laurent Drijbooms, Bob Swijzen, Fernand Heymans, Werner Boons en Frans Melis.

Op het bal van de jaarlijkse vlaamse kermis, die door de zusters van de Noorderwijkse meisjesschool wordt georganiseerd, in de oude parochiezaal, stelt René Verreydt voor een oude koeiestal bij hem thuis, om te bouwen tot een clubhuis voor de schaakclub. Het idee slaat aan bij het bestuur.

Tijdens de maanden februari en maart wordt er verder niet veel geschaakt, maar wel duchtig gewerkt aan de ombouwing. De eerste verhuis is op til ...

3. De bloeiperiode in clubhuis "Verreydt" (1973 - 1984)

Maart 1973. Sinds juli 1972 was de clubavond al meermaals op dinsdagavond gehouden, i.p.v. op de woensdagavond, om de voetballiefhebbers (voetbalavond op TV), terwille te zijn. De clubavond wordt definitief verplaatst naar de dinsdagavond in maart '73. Dinsdag 24 april 1973 wordt de laatste clubavond in de schietstand-kantien gehouden. Op vrijdag 27 april 1973 wordt de openingsreceptie van het nieuwe clubhuis gehouden, en op dinsdag 8 mei 1973 wordt de eerste clubavond in clubhuis "Verreydt" gehouden.

Op 1, 2 en 3 juni 1973 wordt er een schaaktoernooi georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het nieuwe clubhuis "Verreydt". Een toernooi, zoals op de boekenbeurs, met afvalling. Er is veel belangstelling van schakers buiten de club (Jos Huysmans, Johan Verachtert, Herman Boeckx, Louis De Vos, Frans De Bal, Herman Wens, ...). Voor het eerst verschijnt hier ook een zekere Jan Huysmans op het toneel. Het toernooi wordt gewonnen door ... jawel, Gaston Verheyen van Herenthout.

Op 24 september 1974 organiseert Schaakclub Noorderwijk in clubhuis "Verreydt" een schaaksimultaan, met Jean Moeyersons, toen Belgisch kampioen. Jean neemt het op tegen 41 schakers met als resultaat 36 winstpartijen, 3 remises (tegen Gaston Verheyen van Herenthout, Walter Mertens van Herentals, en Tony Peleman van Antwerpen) en 2 verliespartijen (tegen Oswald Domus van Noorderwijk en Jerome Ceuppens van Itegem).

In 1975 stelt Jos Van Houtven uit Kessel aan Gaston Verheyen voor om een toernooi te organiseren tussen de verschillende Kempense schaakclubs. Gaston neemt verder contact op met de verschillende clubs. Het Kampioenschap van de Zuiderkempen is geboren. Noorderwijk is van aan de start erbij, en dit is niet veranderd tot op heden.

In navolging van enkele andere clubs in de Kempen, die reeds een jaarlijks open toernooi organiseren, stelt Frans Melis voor om dit ook in Noorderwijk te doen. Er wordt gezocht naar een beschikbare periode in de kalender van het Kempens schaakcircuit en het resultaat is een zwitsers toernooi, te spelen over vijf rondes op vijf dinsdagavonden in april - mei van elk jaar. Het Lentetoernooi is geboren. Eerste uitgave in 1976.

De laatste van de zeventiger jaren zijn rustige jaren in het bestaan van de club. Er vallen leden weg, en er komen er bij. Zo komt op een avond in de loop van 1979 een zekere Louis Laeremans eens een kijkje nemen in clubhuis "Verreydt", en hij is blijven komen.

In het begin van de tachtiger jaren ziet de club haar ledenaantal gestadig inkrimpen. Het einde van clubhuis "Verreydt" is nakend ...

4. De periode in café / taverne "'t Wout" (1984 - 1990)

Februari 1984. Het ledenaantal is teruggelopen tot een zestal, zodat een club onder eigen beheer financieel niet meer haalbaar blijft.

Er wordt besloten met de club te verhuizen naar afspanning "'t Wout" bij Piet en Vicky (ouders van eigenaar René Van Looy). René Verreydt heeft begrip voor de situatie, en de club vertrekt dan ook in alle vriendschap.

In "'t Wout" moet de club niet langer huur betalen, maar de inkomsten van consumpties vallen wel weg.

De laatste van de tachtiger jaren zijn ook rustige jaren in het bestaan van de club. Jef Michiels verschijnt voor het eerst op het toneel tijdens het Boekenbeurstoernooi in november 1984.

In 1986 neemt Ferdy Langewouters het initiatief om de club een logo te bezorgen. Het ontwerp is van Chris de Pillecyn. Het copyright wordt in augustus 1986 door de club gekocht voor 1500 frank.

Tegen het einde van de jaren tachtig begint het ledenaantal weer toe te nemen. In 1988 komen Christel Augustijnen en Johan Dries bij de club.

Afspanning "'t Wout" is ondertussen overgenomen door de Cis en Marie-Therèse. Deze overname gaat gepaard met grootscheepse verbouwingen, waarbij de beschikbare ruimte voor de clubavonden nogal aan de krappe kant uitvalt. Begin 1990 wordt ons clublokaaltje dan nog verder gereduceerd wegens uitbreiding van de keuken. De club groeit ... Het lokaaltje krimpt ...

Op initiatief van Johan Dries verschijnt in februari 1990 het eerste nummer van de eerste jaargang van En Passant. Op dat moment zit de club nog in "'t Wout".

5. Terug naar Brouwerij St.-Bavo (1990 - ...)

Februari 1990. De brouwerij is pas gerenoveerd en omgebouwd tot een complex bestaande uit een taverne met een aantal zalen. Op zaterdag 17 februari 1990 vindt de openingsreceptie plaats. Negen dagen later, op maandagavond 26 februari, trekken Laurent Drijbooms en Johan Dries naar de brouwerij waar er met Paul Van Olmen wordt gesproken over een mogelijke verhuis. Na een rondleiding blijkt al snel dat de club er alles kan vinden wat ze zoekt, en we zijn er van harte welkom. Later op de avond vervoegt Louis Laeremans aan de toog de bestuursvergadering, die zo voltallig en energiek wordt voortgezet tot in de late uurtjes. Er wordt besloten reeds de volgende dag te verhuizen.

De uitbaters van "'t Wout" zien ons niet graag vertrekken, en de verhuis verloopt dan ook in een behoorlijk gespannen atmosfeer.

Dinsdag 27 februari 1990. De eerste clubavond in onze nieuwe thuishaven is een groot succes. De verhuis is een feit. Van nu af zullen de veranderingen elkaar in versneld tempo opvolgen.

Het bestuur, dat tot dan toe min of meer zichzelf had aangesteld, krijgt in deze periode een vernieuwde en uitgebreide samenstelling :
• Laurent Drijbooms (voorzitter / penningmeester)
• Jef Michiels (ondervoorzitter / ledenadministratie)
• Johan Dries (sekretaris / ELO-administratie / En Passant)
• Louis Laeremans (materiaalmeester)
• Christel Augustijnen (toernooileiding)
Tijdens de Algemene Vergadering in februari 1991, wordt dit bestuur voor het eerst officieel aangesteld, en deze samenstelling zal de volgende jaren niet veranderen. Het is dan ook deze ploeg die van 1990 tot 1993 Schaakclub Noorderwijk systematisch uitbouwt tot een volwaardige club, waarin alle aspecten van de schaaksport, volgens de regels van de kunst, aan bod komen, zonder echter de gemoedelijkheid, die aan de oorsprong van de club ligt, uit het oog te verliezen.

Zo wordt in augustus - september 1990, Schaakclub Noorderwijk voor het eerst lid van de Vlaamse Schaakfederatie, via de Liga Antwerpen. Van dan af wordt er ook systematisch deelgenomen aan de "Nationale Interclub" ploegencompetitie ingericht door de Koninklijke Belgische Schaakbond, en aan de "Zilveren Toren" ploegencompetitie ingericht door de Liga Antwerpen.

De club telt op dat moment nog maar zeven pioniers die zich via Noorderwijk hebben aangesloten bij de VSF : Christel Augustijnen, Johan Dries, Laurent Drijbooms, Walter Goossens, Ferdi Langewouters, Jef Michiels en Jaak Van Dijck. Een minderheid van de leden ! Louis Laeremans is op dat moment al aangesloten via Schaakclub Geel, waar zijn dochters schaken, en zal kort daarop naar Noorderwijk worden getransfereerd. Hetzelfde verhaal geldt ook voor Staf Geukens, die op dat moment al is aangesloten via Schaakclub Janssens Pharmaceutica. Deze beide schakers rekenen we dan ook bij de pioniers.

Pas in de loop van 1994, drie jaar later, zal het bestuur kunnen realiseren dat alle leden van Schaakclub Noorderwijk zijn aangesloten, en een ELO-klassement hebben.

De organisatie van de clubavonden ondergaat in de periode van 1990 tot eind 1993 ook een aantal ingrijpende wijzigingen.

Een eerste belangrijke wijziging betreft het Lentetoernooi. Het Lentetoernooi wordt tot dan toe traditioneel gespeeld volgens het zwitsers systeem, 2u KO, over vijf ronden, op vijf clubavonden in april - mei. Dit heeft echter tot gevolg dat alle andere clubactiviteiten worden gestaakt gedurende vijf weken. Daarbij komt dat de belangstelling van de clubleden zelf in de regel maar matig is. Na afloop van het toernooi komt het clubleven maar moeizaam terug op gang, en juist op het moment dat het ritme er terug in zit is de zomervakantie al daar. Daarom besluit het bestuur om dit toernooi te verplaatsen naar een weekeinde.

Het laatste Lentetoernooi in zijn traditionele formule (het 15de) wordt georganiseerd in april - mei 1990, en gaat door in de tavernezaal van de brouwerij. De eerste plaats wordt gedeeld door Marc Van Dyck en Jef Embrechts (met baard, voor de insiders).

De volgende jaren zal het Lentetoernooi een weekeinde-toernooi worden, echter met sterk wisselende belangstelling, ondanks een veranderde formule in 1992 (rapid-toernooi) en 1993 (snelschaak-toernooi).

Daarom besluit het bestuur in 1994 om terug te keren naar de oorspronkelijke formule. Om echter het verloop van de clubavonden niet terug te verstoren, wordt besloten het toernooi in te richten op vijf clubavonden in de zomervakantie. Daarbij wordt het toernooi herdoopt tot het "Lange Hete Zomertoernooi".

In de zomer van 1990 ontstaat ook het idee om een nieuw toernooi over acht ronden te introduceren in de clubavonden-kalender, naast het traditionele clubkampioenschap.

Het afgelopen jaar was er gesleuteld aan de kalender van het clubkampioenschap, waarbij het aantal te spelen partijen per jaar was teruggeschroefd, teneinde het aantal forfaits te reduceren. Achteraf blijkt echter dat sommige leden toch behoefte hebben aan extra partijen.

Het nieuwe toernooi wordt gedoopt als het "Zot & Boer toernooi". Deze naam wordt bedacht aan de toog in taverne "Molenvest" te Herentals, door Laurent Drijbooms en Johan Dries, na een dag-uitstapje naar Weerde, waar ze bij Gilbert De Jonckhere houten, met-de-hand-gemaakte schaaktrofeeën hebben gekocht, die moeten dienen als prijzen voor het nieuwe toernooi. Het gaat om houten lopers (in het frans wordt de loper "fou" genoemd, vrij vertaald "zot") en houten pionnen (in het duits wordt een pion "bauer" genoemd, vrij vertaald "boer"), wat onmiddellijk de naam van het toernooi verklaart.

Het eerste Zot & Boer toernooi gaat van start op dinsdag 2 oktober 1990. Een nieuwe traditie is geboren.

Tegen eind 1993 valt de clubavondenkalender uiteindelijk in zijn plooi, met drie vaste toernooien : het clubkampioenschap, het Zot & Boer toernooi en het Lange Hete Zomer toernooi.

Vanaf 1992 is er binnen de club ook werk gemaakt van de systematische verwerking van gespeelde partijen. Zo worden vandaag de dag alle partijen die worden gespeeld binnen de club opgeslagen in een schaakdatabase (Chessbase). Tevens staan de laatste snufjes op computerschaakgebied ter beschikking van de leden, op de PC van de club : Chessbase met een uitgebreide bibliotheek, Fritz, Mchess-Pro, TASC chess tutor, ... Alles wat kan helpen om het schaakniveau te verbeteren.

Wat betreft de toekomstplannen voor Schaakclub Noorderwijk zijn volgende punten aan te stippen :
• uitbreiding van de club door ledenwerving
• uitbouw van een jeugdafdeling, op de zondagvoormiddagen
• proberen te promoveren in de "Interclub" en in de "Zilveren Toren" ploegencompetities
• meehelpen aan de systematische uitbouw van de schaaksport in de Kempen en in de provincie

 
 

Maak een gratis website met Yola